.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

بازداشتی های 28/12

تاریخ بخشنامه ها ٢٧/١٢ میباشد.لطفا جهت دانلود اینجا را کلیک کنید.پیشاپیش سال نو رابه همه همکاران تبریک عرض نموده وسالی پرخیروبرکت را برای شما وخانواده محترمتان آرزومندیم.

دفترخانه ٧١ تبریز

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 27/12

تاریخ بخشنامه ها ٢۶/١٢میباشد.جهت دانلود ایـــنـــجا راکلیک کنید.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

اخبار ثبتی

فراخوان نظرخواهی در مورد اصلاح و نوسازی سند مالکیت از نظر شکلی و محتوایی جهت در راستای تحقق اهداف و سیاست ها و منویات حضرت آیت الله شاهرودی ریاست معظم قوه قضاییه و به منظور دستیابی به اهداف موضوع قانون برنامه چهارم توسعه و در اجرای برنامه های راهبردی مصوب، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  در نظر دارد موضوع  اصلاح  و نوسازی سند مالکیت از نظر شکلی و محتوایی را که می تواند زمینه ساز تحولات جدی در فرآیندهای عملیاتی و پایه گذار مقدمات  مکانیزاسیون بخش املاک گردد را از این طریق مورد بحث و تبادل نظر قرار دهد.

ادامه مطلب
نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 26/12

تاریخ بخشنامه ها ٢۴/١٢ میباشد جهت دانلود اینجا را کلیک کنید

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 24/12

تاریخ بخشنامه ها ٢٢/١٢ میباشد.جهت دانــــلود ایــنــجــا راکلیک کنید.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 22/12

جهت دانلود ایــنــجا راکلیک کنید

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 21/12

تاریخ بخشنامه ها ٢٠/١٢ میباشد که درساعت ١٠:۴٣دقیقه به داخل سایت کپی شده بود.جهت دانلود اینجا راکلیک کنید

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱:۱۸ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 20/12

تاریخ بخشنامه ها ١٩/١٢ میباشد.جهت دانلود اینجا راکلیک کنید

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٢:٢٥ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های از 1/12 الی 20/12

جهت دانلود اینجا را کلیک کنید.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٢:٢۳ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی 19/12

تاریخ بخشنامه ها ١٨/١٢ میباشد.جهت دانلود اینجا راکلیک کنید.توجه:دربخشنامه های فوق بعلت تکراری بودن برخی از بخشنامه هاتعداد آنها افزایش یافته بود.افرادممنوع المعامله رفع ممنوع المعامله و محجورین

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

اخبار مالیاتی

شماره خبر :   12216
مطالعات : 146
انتشار : 16:52 یکشنبه 18/12/1387
قابل توجه سردفتران اسناد رسمی

سردفتران اسناد رسمی باید تا پیش از انقضای مهلت قانونی (پایان سال)، دفتر مشاغل را تهیه و جهت مهر و امضا مسئولین مربوط به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال کنند.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، از آنجا که دفاتر اسناد رسمی برابر بند (ب) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب بهمن ماه 1380، مکلف به نگهداری دفتر مشاغل هستند، لذا لازم است این دفاتر تا قبل از  انقضای مهلت قانونی ( پایان سال) دفتر مشاغل را تهیه و جهت مهر و امضا مسئولین مربوط به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال کنند.

متن ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 به این شرح است:

"صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف‌اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:

 الف – صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگهداری کنند.

ب – صاحبان مشاغلی که برحسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می‌باشند. نمونه‌های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد و در دسترس قرار می‌گیرد.

ج- صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند ملکف‌اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند."

انتهای پیام

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 18/12

تاریخ بخشنامه ها ١٧/١٢ میباشد جهت دانلود اینجا را کلیک کنید.توجه : درتاریخ ١٧/١٢ افرادی که قبل ازساعت ١١صبح فایلهای مربوط به بخشنامه هاراازسایت اداره ثبت دانلود کرده اند یکی از فایلهای بنام 4.pdf رادانلود نکرده اندجهت دانلود آن فایل به داخل پوشه  871215 B وارد شده و آن فایل را جهت بایگانی دانلود کنند

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٩:٤۸ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی 17/12

تاریخ بخشنامه ها ١۵/١٢ میباشد جهت دانلود اینجا راکلیک کنید

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی از تاریخ 1/12الی15/12

تاریخ بخشنامه ها تا١۴/١٢ میباشدجهت دانلود اینجا را کلیک کنید.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٧:۳٧ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 15/12

تاریخ بخشنامه ها١۴/١٢ میباشد در۴ صفحه ١٢ردیف بازداشتی ٢٠ ردیف رفع بازداشتی.

جهت دانلود اینجا را کلیک کنید

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٩:٢٥ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 14/12

تاریخ بخشنامه ها ١٣/١٢ میباشد . جهت دانلود اینجا را کلیک کنید.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱:٤٧ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

اخبار بیمه

سرمایه بیمه عمروآنچه پس ازفوت کارمند به بازماندگان یاافرادتحت تکفل اوپرداخت میشود،ازقبیل حقوق بازنشستگی یاحقوق وظیفه جزء ماترک نیست وتقسیم آن تابع مقررات خاص مربوط میباشد.

سوال : آیا تقسیم سرمایه بیمه عمرومقرری کارمندی متوفی تابع مقررات ارث است ؟

نظر اداره کل

اولاً : سرمایه بیمه عمرجزءماترک نیست ولذاازشمول مقررات ارث خارج است.اکر در قراردادبیمه عمر مشخصات استفاده کننده ازسرمایه مزبورتصریح شده باشد پس از فوت بیمه گذار تمام مبلغ سرمایه بیمه عمر به کسی که درقراردادمشخص شده است پرداخت میشود والاوجه مذکور به نسبت مساوی بین ورثه متوفی تقسیم می گردد.

ثانیا: مطالبات کارمنداز سازمان متبوع تازمان فوت ، ازجمله حقوق مالی وجزایی ازترکه حین فوت است وبایدطبق مقررات مربوط به ارث بین وراث تقسیم شودوآنچه پس از فوت کارمندبرقراروبه بازماندگان یاافراد تحت تکفل اوپرداخت میشود ازقبیل حقوق بازنشستگی یاحقوق وظیفه یاکمک هزینه فوت ، جزءماترک نیست وباید طبق مقررات خاص مربوط پرداخت شود.تشخیص افراد تحت تکفل کارمند به عهده اداره متبوع مربوط است .

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٩:۳٦ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی 14/12

تاریخ بخشنامه ها ١٢/١٢میباشد جهت دانلود اینجا را کلیک کنید

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٩:۱٥ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

بخشنامه ها12/12

تاریخ بخشنامه ها ١١/١٢ میباشد جهت دانلود اینجا راکلیک کنید.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٩:۳٢ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های11/12

تاریخ بخشنامه ها ١٠/١٢ میباشدجهت دانلود اینجا را کلیک کنید

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۸:۱۳ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتیPDF12/11

توجه افرادی که ازطریق خط تلفن(مودم) این فایل را دانلود می کنند زمان نسبتا زیادی طول خواهد کشید بهتر است از نرم افزار های مدیریت دانلود استفاده کنند جهت دانلود اینجا را کلیک کنید.ا

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٩:۱٢ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی هااز01/11/87الی9/12/87

جهت دانلود اینجا را کلیک کنید.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۸:٢٤ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 11/12

تاریخ بخشنامه ها ٠٩/١٢/٨٧ میباشد.جهت دانلود اینجا را کلیک کنید

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۸:٠٩ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم

دانلودنرم افزار TeamViewer

TeamViewer_Setup.exe برروی نام نرم افزار کلیک کنید تا به صفحه دانلود بروید حالت رایگان را انتخاب کرده و دانلود کنیدFREE

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ ; شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم