.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

بازداشتی های 31/1

تاریخ بخشنامه ها ٣٠/١میباشد که در ساعت ١٢برروی Ftp گذاشته شده بود

جهت دانلود اینجا را کلیک کنید

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱:٢٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 30/1/88

تاریخ بازداشتی ٢٩/١ میباشد جهت انلود اینــــجا را کلیک کنید.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 29/1/88

تاریخ بخشنامه ها ٢٧/١ میباشد.جهت دانلود بخشنامه ها اینـــجا را کلیک کنید.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٢:۱۳ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 27/1

تاریخ بازداشتی ها ٢۶/١/٨٨ میباشد که جهت دانلود اینجا را کلیک کنید.

توجه جهت دریافت فایل نرخ بیمه درسال ٨٨ از وزارت کاربه سایت زیر مراجعه کنید. یا جهت دانلود فایل اینجا را کلیک کنید.

http://irannotary.blogfa.com/

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 26/1

تاریخ بخشنامه ها ٢۵/١/٨٨ میباشد.جهت دانلود اینـــــــجا را کلیک کنید.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٩:٥٧ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

اخبار جدید

جهت مشاهده کامل اخبار زیر به این لینک ها مراجعه کنید  http://www.notary.ir/

مسئول دفتر انفورماتیک کانون سردفتران و دفتریاران: دفاتر اسناد رسمی کماکان 10% واریزی خود را به حساب 2853 بانک ملی ایران شعبه کالج واریز کنند

و

بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش کانون سردفتران نسبت به افتتاح حساب سیبا اقدام کنند

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 24/1 و 25/1

تاریخ بخشنامه ها از 23/1و 24/1 میباشد که شامل اشخاص ممنوع المعامله امروز نیز هست.

جهت دانلود بخشنامه ها اینـجــــا را کلیک کنید.

باتشکر از همکاران محترم که مارادراینکاریاری میرسانند.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 23/11/88

تاریخ بازداشتی ها ٢٢/١میباشد جهت دانلود اینجا را کلیک کنید.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٩:٤٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 22/1/88

توجه به دلیل اینکه درروز پنج شنبه هیج بازداشتی تا آخر وقت اداری درسایت اداره ثبت جهت دانلود گذاشته نشده بوددرآن روز هیچ بازداشتی ثبت نشد.

تاریخ بخشنامه های امروز ١٩/١ و ٢٠/١ میباشد که جهت دانلود اینـــــــجا را کلیک کنید.

لینک روزنامه رسمی جهت مشاهده بخشنامه داده شده ازاداره ثبت (قانون اصلاح مواد از قانون مدنی سهم الارثه زوجه)

http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=926500224822656

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٩:٥٠ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 19/1/88

تاریخ بخشنامه ها ١٨/١ میباشد.جهت دانلود اینجــــــا راکلیک کنید.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٩:٤٤ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 18/1

تاریخ بازداشتی ها ١٧/١ میباشد.جهت دانلود اینجـــا راکلیک کنید.

افزایش ٧۵درصدی ارزش منطقه ای جهت مشاهده لینک زیرراکلیک کنید.

http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=914250522445363

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱:٥٢ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 17/1/88

تاریخ بخشنامه ها ١۶/١ میباشد.جهت دانلود اینـــــــجا راکلیک کنید.

لیست قبول شده های آزمون سردفتری ویژه طلاب دراستان آذربایجان شرقی جهت دریافت لیست اینجـــــا راکلیک کنید.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٧:٤٤ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 16/1

تاریخ بازداشتی ها 15/1میباشد جهت دانلود اینــــجا راکلیک کنید.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازاداشتی های 15/1/88

تاریخ بازداشتی ها ١١/١ میباشد جهت دانلود اینــــــجا راکلیک کنید.

تاریخ بازداشتی ها ١٠/١ میباشد جهت دانلود اینجــــــا راکلیک کنید

جهت دانلود بخشنامه ها از ۵فروردین الی ١۵فروردین اینجا راکلیک کنید

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٩:٥٠ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 10/1/88

تاریخ بخشنامه ها 09/1/88میباشد. جهت دانلود ایـــنــجا راکلیک کنید.

توجه دربخشنامه های روز قبل(08/1)دریکی از بخشنامه هاکه بخش آن مشخص نبود که  اداره بخش آن را 5 اعلام کرد.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 9/1/88

تاریخ بازداشتی ها ٨/١/٨٨میباشد.جهت دانلود اینجا راکلیک کنید.توجه دربخشنامه های امروزکه ۶فایلpdfبودچند موردوجودداشت

1-دربخشنامه ای که المثنی ها درآن نوشته میشود بخشنامه دوم فاقد بخش بودکه دراین سری نوشته نشده است .

2-فایلی ازروزنامه رسمی اسکن شده بود که غیرقابل خواندن بودکه آدرس آن بشرح زیر است جهت مشاهده وپرینت لینک زیرراکلیک کنید.

http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=925909292456803

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱:٤٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٩ فروردین ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

روزنامه رسمی اخبار

باسلام جهت دیدن بخشنامه ارسالی ازطرف اداره ثبت به لینک زیر مراجعه کنید

http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=926500224822656

تاریخ بازداشتی های ۶/١/٨٨میباشد جهت دانلود اینجا راکلیک کنید.

متن بخشنامه :

 جهت مشاهده ادامه را بزنید

ادامه مطلب
نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٩:٠٤ ‎ق.ظ ; شنبه ۸ فروردین ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی 6/1/88

تاریخ بازداشتی ۵/١/٨٨میباشد.جهت دانلود اینجا را کلیک کنید.باسپاس از نظرات شما عزیزان

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی ها 5/1/88

تاریخ بخشنامه ها ٢٨/١٢میباشد.جهت دانلود اینجا راکلیک کنید.سال نومبارک

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱:٤٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم