.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

بازداشتی های 29/2

تاریخ بخشنامه ها٢٨/٢میباشد.

جهت دانلود اینجا راکلیک کنید

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 26/2

تاریخ بخشنامه ٢۴/٢ میباشد جهت دانلود اینجا راکلیک کنید.

جهت دانلود بخشنامه های اردیبهشت ماه اینجا راکلیک کنید

جهت دانلود فرم دستگاه POS اینـــــــجا راکلیک کنید توجه کنیدکه خود فرم را ایمیل کنید نه محتوای آن را  .

باتشکر

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٢:٠۱ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی 22/2

تاریخ بازداشتی ٢١/٢میباشد جهت دانلود اینجا را کلیک کنید.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 21/2

تاریخ بخشنامه های ٢٠/٢ میباشد جهت دانلود اینجا را کلیک کنید

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 20/2

تاریخ بخشنامه ها ١٩/٢ میباشد تعداد ۶ برگ جهت دانلود اینجا را کلیک کنید

ماجهت ارائه خدمات بهتر به نظرات وراهکارهای شما عزیزان نیازداریم ماراازنظرات خود بی بهره نسازید باتشکر

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

فرم درخواست دستگاه POS

جهت دانلود فرم اینجا را کلیک کنید

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱:٥٥ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی هاازتاریخ 1/2 الی 19/1

تاریخ بازداشتیها تا١٧/٢میباشد جهت دانلود اینجا راکلیک کنید

توقف ارسال آماربه وزارت بازرگانی (نام سایت http://www.sardaftaranyazd.persianblog.ir/)

رأی هیأت عمومی

       در ماده 13 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 تصریح شـده است که « وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارتخانههای مسکن و شـهرسازی و کشور تمهـیدات لازم برای تعـیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحـوه نظارت بر عمـلکرد آنها را تـدوین و به مورد اجراء گذارد» نظر به اینکه حکم مقنن صرفاً ناظر به دفاتر املاک و مستغلات است و تسری آن به دفاتر اسناد رسمی مجوزی ندارد، بنابراین بخشـنامههای شماره 65062/87 مورخ 4/9/1387 و شـماره 69769/87 مورخ 11/9/1387 سازمان ثبـت اسناد و املاک کشور که دفاتر اسناد رسمی را ملـزم به اعلام مـراتب انجام معامله و مشخـصات متعـاملین و ملـک به وزارت بازرگانی کرده است، خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی تشخـیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانـون اساسی و ماده یک و بند یـک ماده 19 و ماده 42 قانون دیـوان عدالت اداری مـصوب 1385 ابطال میگرددگردد.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های تا15/2

تاریخ بخشنامه ها از ١/٢ الی ١۴/٢ میباشد جهت دانلود اینـــــجا را کلیک کنید.

لطفا نظرات خود را جهت هرچه بهتر شدن خدمات ما به شما همکاران اعلام فرمائید

لطفا نظرات خود را درمورد اینکه آیا اطلاعات بازداشتی دفاتر تبریز یکسان شود یانه اعلام فرمایید.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱:۱٤ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 12/2

تاریخ بازداشتی ها ١٠/٢ میباشد جهت دانلود اینجا را کلیک کنید.

توجه بدلیل قطعی اینترنت در تبریز به مدت ٣ روز اکثر دفاتر موفق به برداشت بازداشتی ها از سایت اداره ثبت نشدنددر چنین مواقعی به نماینده جامعه کانون سردفتران دراداره ثبت قسمت بازداشتی ها(طبقه زیرزمین) تا ساعت ١٠ صبح مراجعه کنید.

بازداشتی های این سه روز از تاریخ ۶/٢الی ٩/٢ میباشد جهت دانلود اینجا راکلیک کنید.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

POS

جهت دانلود فرم درخواست دستگاه پوزPOS اینجا را کلیک کنید

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های9/2

تارخ بازداشتی ها ٨/٢ میباشد جهت دانلود اینـــجا را کلیک کنید.

جهت دانلود کل بازداشتی ها ازتاریخ ١/٢ الی ٨/٢ اینجــــا را کلیک کنید

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 5/2

تاریخ بازداشتی ها ۵/٢ به بعد میباشد جهت دانلود اینجا  را کلیک کنید.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۸:۱٠ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

ٌبازداشتی های 7/2

تاریخ بازداشتی ۶/٢میباشد جهت دانلود اینـــــــجا را کلیک کنید

درثانی یک خبر خوب برای همکارانی که برنامه تحت ویندوز WinNotary را استفاده میکنند اداره ثبت بزودی فایل خروجی این برنامه را درسایت خود قرار خواهد داد که جاداره از زحماتی که اعضای جامعه سردفتران تبریزبرای اجرایی شدن این کار کردن قدردانی کنم.درصورت هرگونه سوال با این دفتر تماس بگیرید

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٢:٠۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

جدول مالیاتی موتورسیکلت و...

موتورسیکلت وارداتی

موتورسیکلت داخلی

کلیه ماشین آلات کشاورزی درفایل ZIP

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۸:٤٢ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 5/2

تارخ بخشنامه ها ٣/٢میباشد جهت دانلود اینجا را کلیک کنید.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱:٢٠ ‎ب.ظ ; شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 3/2

تاریخ بازداشتی ها٢/٢میباشدجهت دانلود اینجــــــا راکلیک کنید

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٩:٥۸ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی ها2/2/88

تاریخ بازداشتی ها ١/٢ میباشد جهت دانلود اینجا را کلیک کنید

توجه طی اعلام اداره ثبت جهت دریافت فایل تکمیلی دستگاه های کارت خوان یا همان پوز(POS) اینجا را کلیک کنید.

نحوه دریافت بعد ار کلیک برروی کلمه اینجا وارد سایت راپید شیر میشوید برروی دکمه Free User کلیک کنید بعد در صفحه بعد برروی دکمه آبی رنگ Upload کلیک کنید وفایل را دانلود کرده وبعد از پر کردن مشخصات ، آن را به آدرس Email نوشته شده در داخل فایل ایمل کنید.باتشکر از همکاران محترم

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 1/2/88

تاریخ بخشنامه ها ٣١/١ میباشد.جهت دانلود اینجا را کلیک کنید.

توجه امروزهم بخشنامه ها تا ساعت ١٢بعد از ظهر برروی سایت نیامده بود.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱:۳٩ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم