.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

بازداشتی 23/3 الی 31/3

جهت دانلود اینجا را کلیک کنید

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 20/3 الی 27/3

جهت دانلود اینجا راکلیک کنید

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۸:۱٧ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 23/3

تاریخ بازداشتی ها٢١/٣ میباشد جهت دانلود اینجا راکلیک کنید

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ ; شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 20/3

تاریخ بازداشتی ١٩/٣ میباشدجهت دانلود بخشنامه ها اینجا را کلیک کنید

جهت دانلود فرم ثبت نام دستگاه پوز اینجا را کلیک کنید

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٧:٥٤ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 19/3

تاریخ بخشنامه ها ١٨/٣ میباشد که جهت دانلود آن اینجا را کلیک کنید

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 10/3 الی 18/3

تاریخ بخشنامه ها ازتاریخ ١١/٣ الی ١٧/٣ میباشد

جهت دانلود اینجا را کلیک کنید

جهت دانلود بخشنامه های این سال اینجا را کلیک کنید

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های16/3

تاریخ بازداشتیها از١٠/٣ الی ١٢/٣ میباشد

جهت دانلود اینجا را کلیک کنید

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۸:٠٦ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 10/3

تاریخ بازداشتی ٩/٣ میباشد جهت دانلود اینجا راکلیک کنید

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٢:۱٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های 9/3

بازداشتی ازتاریخ ١/٣ الی ٩/٣ جهت دانلود اینجا راکلیک کنید.

 


POS

جهت دانلود فرم دستگاه پوز اینجا راکلیک کنید

اشخاصی که نیازبه پرینترلیزری دارند وبامشکلتهیه آن مواجه هستند میتوانند باشماره تلفن 09352201965 آقای گلباز تماس بگیرند تاراهنمایی های لازم را دراین مورد ازایشان اخذنمایند

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۸:٠۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

کدیونبک بانک جهت پرداخت حق الثبت

جهت دانلود فایل مربوط به کدیونیک بانک وپرداخت حق الثبت فایل زیر را دانلود کنید.توجه فایل زیر با برنامه آکروبات خوانده میشوددرصورت نداشتن این برنامه میتوانید از لینک زیر آن را دانلود کنید

دانلود

لینک دانلود برنامه آکروبات

http://mahcd.com/key_R5636/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA.htm

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۸:٥٢ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم

بازداشتی های کلی وتاتاریخ 2/3/88

جهت دانلود بازداشتی های امسال از اول فروردین تا امروز اینجا راکلیک کنید

جهت دانلود بازداشتی های اردیبهشت ماه اینجا راکلیک کنید

جهت دانلود بخشنامه های تاریخ ٣١/١/٨٨ بهمراه اشخاص ومحجورین واملاک بازداشتی ورفع شده اینجـــــا راکلیک کنید.

توجه دفاترزیربنابه گفته آقای  پوریعقوب مسئول دستگاه پوز(POS) تاچهارشنبه این هفته نصب خواهندشد

221-254-115-175-116-142-187-107-136-83-240-232-220-212-180-170-154-119-88-217-99-151-176-174-193-172-137-138

دفاتراعلام شده حتماکپی اجاره نامه یاسندمالکیت راداشته باشندتابهنگام نصب به مسئول مربوطه تحویل دهند.