.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

اطلاعیه

همکارمحترم

باسلام واحترام به میمنت میلاد ÷رسرور خاتم ÷یامبران حضرت محمد(ص)مراسم جشنی روز سه شنبه مورخ ٨٨/١٢/١١درمحل جامعه سردفتران ودفتریاران استان باحضور جناب آقای جلیلی مدیرکل محترم ثبت اسناد وریاست محترم ثبت تبریز وسردفتران ودفتریاران وهمکاران اداره ثبت برگزار خواهدشدازعموم همکاران محترم دعوت می شود دراین مراسم که ازساعت ١۶:٣٠ شروع خواهدشد شرکت فرمایند

جامعه سردفتران ودفتریاران