.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

اطلاعیه وبخشنامه بیمه به کانون

اداره کل بیمه خدماتی درمانی استان

موضوع قراردادکانون سردفتران ودفتریاران

سلام علیکم

باصلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص)

باتوجه به قراردادمنعقده با کانون سردفتران ودفتریاران درقالب بیمه ایرانیان وهمچنین پرداخت حق بیمه سرانه و هزینه چاپ وصدور اولیه به طور متمرکز خواهشمند است دستور فرمایید باعنایت به سقف اعلام شده جهت آن استان نسب به صدور دفترچه طبق ضوابط بیمه ایرانیان برای متقاضیان که قبلا به عنوان اعضای کانون مذکور درقالب سایر اقشار تحت پوشش قرارگرفته بودند و سابقه آنهادربانک اطلاعات آن استان موجودمیباشد بانگهداری آمار به طور جداگانه ودرج عنوان کانون بعد ازنام ونام خانوادگی جهت نشان داده شدن اقدام نمایند

دکتر جمشید شایانفر

مدیر کل بیمه گری ودرآمد

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم