.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

خبر جدید درمورد برابراصل

برابر اطلاعات واصله توسط همکاران دیوان عدالت اداری اسناد برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی را قبول نمی نمایند.دلیل این کار نیز عدم ابطال مبلغ 2000ریال تمبر به روی اسناد برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی اعلام گردیده است.

از تمام همکاران گرامی و هیات مدیره محترم در خواست می نماییم،پیگیر این موضوع بوده تا این مشکل همکاران را مرتفع نمایند.

منبع:http://www.ghalamesalim.blogfa.com/post-189.aspx