.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

تفاهم خود اظهاری بین کانون سردفتران و دفتر یاران و سازمان امور مالیاتی کشور

در راستای اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفت: تفاهم خود اظهاری بین کانون سردفتران و دفتر یاران و سازمان امور مالیاتی کشور News
به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب)و (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، تفاهم نامه خود اظهاری بین کانون سردفتران و دفتر یاران و سازمان امور مالیاتی به امضاء رسید. به گزارش رسانه مالیاتی ایران این تفاهم طی جلسه ای با حضور نمایندگان کانون سردفتران و دفتر یاران وسازمان امور مالیاتی که در مورد نحوه فعالیت دفاتر اسناد رسمی و دفتر یاران در خصوص میزان مالیات عملکرد سال 1388 به شور و تبادل نظر پرداختند حاصل گردید. بنابراین گزارش ، اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 اعضایی که مطابق با شرایط این تفاهم نامه تسلیم و ممهور به مهر کانون سردفتران و دفتر یاران و یا نماینده معرفی شده از سوی کانون باشد، مشمول طرح تفاهم خوداظهاری خواهد بود.

1389/04/13

منبع سازمان امور مالیاتی

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۸:۳٠ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم