.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

نحوه محاسبه مالیات مشاغل

منبع http://irnotary.blogfa.com/

محاسبه مالیات مشاغل سردفتر :

 X : جمع کل درآمد حق التحریر دفترخانه

Y = X * %60 : در آمد پس از کسر 40% پرداختهای دفتر

Z = Y * %39 : در آمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت با ضریب 39% طبق تفاهم نامه کانون

W = Z 50000000 : در آمد مشمول مالیات پس از کسر 50000000 ریال معافیت مالیاتی

W را به جدول ماده  131 قانون مالیاتهای مستقیم ببرید .

 


محاسبه مالیات مشاغل دفتریار :

X : جمع کل درآمد حق التحریر دفترخانه

Y = X * %15 : درآمد دفتریار

Z = Y * %60 : درآمد پس از کسر 40% هزینه طبق تفاهم نامه کانون

W = Z50000000  : درآمد مشمول مالیات پس از کسر 50000000 ریال معافیت مالیاتی

W را به جدول ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم ببرید .


ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم : نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است  :

تا میزان 30000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه – 15% حداکثر : 4500000 ریال

تا میزان 100000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 30000000 ریال –20% حداکثر :18500000 ریال

تا میزان 250000000 ریال در آمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 100000000 ریال – 25% حداکثر : 56000000 ریال

تا میزان 1000000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 250000000 ریال – 30% حداکثر : 281000000 ریال

نسبت به مازاد 1000000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه – 35%

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱:۳٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٩
Comments نظرات () لینک دائم