.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

بازداشتی های 18/12

تاریخ بخشنامه ها ١٧/١٢ میباشد جهت دانلود اینجا را کلیک کنید.توجه : درتاریخ ١٧/١٢ افرادی که قبل ازساعت ١١صبح فایلهای مربوط به بخشنامه هاراازسایت اداره ثبت دانلود کرده اند یکی از فایلهای بنام 4.pdf رادانلود نکرده اندجهت دانلود آن فایل به داخل پوشه  871215 B وارد شده و آن فایل را جهت بایگانی دانلود کنند

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٩:٤۸ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم