.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

اخبار مالیاتی

شماره خبر :   12216
مطالعات : 146
انتشار : 16:52 یکشنبه 18/12/1387
قابل توجه سردفتران اسناد رسمی

سردفتران اسناد رسمی باید تا پیش از انقضای مهلت قانونی (پایان سال)، دفتر مشاغل را تهیه و جهت مهر و امضا مسئولین مربوط به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال کنند.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، از آنجا که دفاتر اسناد رسمی برابر بند (ب) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب بهمن ماه 1380، مکلف به نگهداری دفتر مشاغل هستند، لذا لازم است این دفاتر تا قبل از  انقضای مهلت قانونی ( پایان سال) دفتر مشاغل را تهیه و جهت مهر و امضا مسئولین مربوط به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال کنند.

متن ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 به این شرح است:

"صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف‌اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:

 الف – صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگهداری کنند.

ب – صاحبان مشاغلی که برحسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می‌باشند. نمونه‌های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد و در دسترس قرار می‌گیرد.

ج- صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند ملکف‌اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند."

انتهای پیام

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم