.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

همکار گرامی جناب آقای محمدرضا دشتی اردکانی

جهت مشاهده تبریک به لینک زیر مراجعه فرمایید

http://www.eaz-notary.com/Content.aspx?Id=RXRlbGFpZWg%3d-0yrP2REZ0Qk%3d&val=MTk0-SXwAPHD3utg%3d