.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

تشکیل کمیسیونهای جامعه و خرید زمین در شهرک مصلی تبریز

 

به منظور سازماندهی جامعه و تقسیم کار و مشارکت اعضای محترم جامعه در پیشبرد اهداف صنفی کمیسیونها و قسمتهای داخلی جامعه سردفتران و دفتریاران آذربایجانشرقی بشرح زیر در حال شکل گیری است

1- کمیسیون حقوقی   2- کمیسیون تقسیم اسناد    3- کمیسیون آموزش و امور رایانه ای    4- کمیسیون امور تربیت بدنی    5- کمیسیون امور شهرستانها   6- کمیسیون امور رفاهی و درمانی    7- کمیسیون امور داخلی و اداری   8- کمیسیون امور مالی و خزانه داری    9- کمیسیون بازرسی    10- روابط عمومی    11- پشتیبانی و تشریفات جلسات و مجامع

 لذا از همکاران محترمی که تمایل دارند با عضویت در کمیسیونها هیئت مدیره جامعه را یاری نموده و توانائیهای خودشان را در جهت پیشبرد اهداف صنفی بکار گیرند دعوت بعمل می آید تمایل خودشان را به هیئت مدیره اعلام فرمایند.

--

به استحضار همکاران گرامی سردفتران و دفتریاران استان میرساند همچنانکه در یکی از جلسات عمومی جامعه اعلام شده بود عده ای از همکاران تحت نظارت هیئت مدیره جامعه سردفتران و دفتریاران آذربایجانشرقی در صدد خرید 2 قطعه زمین آپارتمانی متصل بهم به مساحت 5425 متر مربع با موقعیت بسیار خوب و سه بر مشرف به خیابانهای 24 متری و 20 متری و 16 متری واقع در شهرک مصلی برای اعضای جامعه میباشند که در صورت مشارکت 200 نفر سهم هر یک از اعضا از قیمت زمین حدود 10 میلیون تومان خواهد بود که حدود نصف مبلغ بدوا و مابقی بصورت اقساط دریافت خواهد شد . از همکاران (اعم از تبریز و شهرستانها) که مایل به مشارکت در خرید زمین میباشند دعوت میشود حداکثر تا تاریخ 9/10/89 با آقای سعید چشمائی اسکوئی سردفتر 72 تبریز با شماره تلفن 5243141 تماس گرفته و ثبت نام نمایند. در صورت ثبت نام بیش از 200 نفر تعیین شرایط ثبت نام و مشارکت با هیئت مدیره جامعه خواهد بود. به تقاضاهائی که پس از موعد مقرر اعلام شود ترتب اثر داده نخواهد شد.