.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

حکایتی شنیدنی

موشی در خانه صاحب مزرعه تله موش دید به مرغ وگوسفند وگاو خبر داد همه گفتند تله موش ،مشکل توست به ما ربطی ند ارد ! ماری در تله افتاد و زن مزرعه دار را گزید از مرغ برایش سوپ درست کردند گوسفند را برای عیادت کنندگان سر بریدند گاو را برای مراسم ترحیم کشتند ودر این مدت موش از سوراخ دیوار نگاه میکرد وبه مشکلی که به دیگران ربطی نداشت فکر میکرد

نتیجه:خودتان فکر کنید و نتیجه گیری کنید

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٠
Comments نظرات () لینک دائم