.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

نامه ارسالی جهت طرح پیشنهادی به موارد قانون دفاتر اسناد رسمی

با سلام خدمت همکار عزیز

اگر چه تصویب قانون درمراجع عادل و ذیصلاح صورت میگیرد و ازتصمیمات افرادخبره و کاردان صورت میگیرد اما در مواردی دور از انصاف وعدالت است که برخی قوانین وضع شده یا حین تصویب مشکلاتی در پی دارد که بنده می خواهم به سه مورد از آنها اشاده نمایم:

1- مورد اول اینکه برای سردفترشدن لازم است شخصی دارای مدرک لیسانس یا آشنایی کامل به فقه داشته باشد اما درمواردی که برخی از دفتریاران باداشتن سابقه بیش از هفت سال نیز ازاین قانون مستثنی نمیشوند خلاف شرع وعرف میباشدچراکه زحمات وتلاشهاوتجربه آنان نادیده گرفته شده و عمری راکه صرف نموده اندازنظرغایب میگرددواین عادلانه نیست آنان بعلت نبود مدارک تحصیلی که ارزش آن کمتراز تجربه وسابقه است از حقوق خاصه خود محروم بمانند . آیاموهای سفید آنانی که دفتر یارنامیده میشود وسالیان سال با تجربه های اندوخته خود چشم به خردائی دوخته است که بعد از 20سال ویا بیشتر ازآن ابلاغ سردفتری بگیرد کمتر ازارزش مدارک میباشد شخصی که در بدو استخدام قانون به او این اجازه را داده است وبه امیدآنکه بعداز 7سال سردفترشود وبراین اساس برنامه زندگی خود را چیده است امروز قانون استخدامی نامبرده کنار گذاشته ونادیده گرفته میشود آیا این بی مهری به این قشر نمی باشد درهر سازمانی نسبت به سنوات خدمتی حقوق هرکارمندی افزایش داده میشود چراحقوق و ارزش دفتریاران نادیده گرفته میشود چرا درزمان مرحوم آقای زواره ای به یکباره 5 درصد حقوق دفتریاران کاهش پیداکرد آیا کسی میتواند جواب این سوال را بدهد بیائید عادلانه و آگاهانه بهموضوع بنگریم و صادقانه تصمیم بگیریم وظیفه دفتریار دردفترخانه جارو بدست میگیرد دفتریاردردفترخانه گواهی های مورد نظر برای انجام معامله را تنظیم میکند دفتریار مدرک تنظیم سند را جهت بررسی تحویل میگیرد دفتریار اسناد تنظیممیکند و گاهی بعلت کادرکمتر ثباتی میکند دفتریار صورتحساب ماهانه ودفترتمبر را تنظیم میکند و .... بیاید به فریاد دفتریاران گوش فرادهیم و آنها را دریابیم

 2-مورد دوم اینکه بعد ازفوت سردفتر کفیل که قبل ازمورد یادشده قدرت و اجازه و اختیار تنظیم سند و مدیریت بردفترخانه راداشته چطور میشود بعداز فوت وی این اختیار وقدرت از وی سلب شود مگربا خاکسپاری وی سواد وتجربه کفیل نیز زنده به گورمیشود واین صدمات جبران ناپذیربروی وخانواده او وتمامی افراد ذینفع درآن مجموعه میگردند چرا که بادرنظرگرفتن قانون حداقل تا شش ماه طول میکشد تا سردفتر جدیدی معرفی شود وتا اخذحکم از جانب وی خانواده سردفتر فوت شده و کفیل مذکور و کارمندان دچار بحران اقتصادی شده و باعث میشود صدمات ولطمات غیرقابل پذیرشی رامتحمل شوند.

موارد فوق اقداماتی است که باید تلاش کنیم تاقبل از تصویب معایب و نواقص آنها برطرف گردد تا حق و حقوقی از کسی ضایع نشود هرچند فقط شامل چندنفر یا قشرخاصی نمی گردد و در دید وسیع تر اقتصاد عمومی را خدشه دار نماید.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٩:۳۸ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠
Comments نظرات () لینک دائم