.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

متن همکار و دوست عزیزمان سردفتر دفترخانه 68 مرند

و با تشکر ویژه از ژرف اندیشان و دلسوزان حوزه کاتبان و خالقان اسناد رسمی اما بعد :
متاسفانه شنیده ها و اخبار رسیده از راویان صدق گفتار حاکی است این   بیماری  مندرج در بست ذیل کل کشور را با شدت و ضعف در مینورد و چاره کار علاوه بر مطالب اعلامی دوستان در وب جاضر و وب جناب بازرس و اظهار نظر همکار خوبمان جناب خادمی سردفتر محترم یک مهاباد  و اظهار نظر حکیمانه سایر  دوستان موارد زیر را باستحضار میرساند :
1- در انتخاب سردفتر دقت کافی شده و حل مشگل بیکاری را بهانه تعجیل در انتخاب دوستان مستمسک قرار نداده و افراد شا یسته به این صنف داخل شوند تا با وچدان سالم خود اجازه تخلف بخویش را ندهد و افراد بویژه متدین و خدا ترس ره چند ساله را یک شبه طی نمیکنند و در پولدار شدن عجله و سبقت از دیگری نگیرند پس تخلف حداقل عمد انجام نمیدهند و رقابت ناسالم انجام نمیدهند
  2- در انتخاب دفتر یار دقت بیشتر ی بعمل آید تا شاید این نماینده ثبت در دفتر خود بازرس اداره و گزارشگر بی مدعا باشد بخصوص از  دفتریاران باسابقه بعنوان کفیل دفتریار برای دفاتر چدید انتخاب شود تا هم آموزشهای عملی بر همکاران جدید داده باشد و هم اینکه تخلفهای احتمالی رامانع و یا  اعلام نماید
  3-برمن و شمای سردفتر توصیه اکید میشود بمحض اطلاع از تخلف البته با مدارک مثبته موضوع را بدون اغماض و رو در واسی به محاری قانونی و بخصوص  بازرسان مربوطه  گزارش نمایند
در واقع بقول دوست خوبم جانم افشا کن - افشا کن - و رسوا کن
4 - تعداد بازرسان بی غرض و بی مرض و متدین و مومن و بصیر و مطلع را هم از نظر کمی و کیفی بیشتر فرمایند
5- استفاده از ماشین چاپ و الکترونیکی  و رایانه ای کردن  امور و ثبت ماشینی دفتر بجای ثبت دستی و سنتی
6- سرعت در رسیدگی های مقدماتی و بدوی و تچدید نظر نسبت به تخلفات فاحش
7- تشدید مجازات متخلفین بدون اغماض و رو درواسی

 

8-اجازه اعلام علنی متخلفین بهر طریق ممکن بویژه از طریق جراید محلی
9- اصلاح قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد و آیینامه های مربوطه و بعضی از قوانین مرتبط با آن

10-شبکه ای کردن و اتصال دفاتر بیکدیگر مثل شبکه بانکی و استفاده از یک برنامه جامع کامپیوتری واحد در کلیه دفاتر
 11- تشویق دفاتر خوشنام بهر نحو ممکن

۱۲- منظر تکمیل دوستان هستیم .........................

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٠
Comments نظرات () لینک دائم