.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

اطلاعیه به کلیه همکاران لطفا اطلاع رسانی فرمایید

با سلام خدمت همه همکاران و دوستان و وبلاگ نویسان محترم

طی نامه ای که از طرف دوست و همکار عزیز جناب آقای نصیری سردفتر دفترخانه 30 در استان زنجان به دست بنده رسیده وظیفه دیدیم که این خبر را به اطلاع کلیه همکاران برسانیم (متن نامه بدین صورت است) .

بسمه تعالی
باسلام احتراما" اخیرا"اداره کل محترم ثبت زنجان اقدام به راه اندازی
سامانه مدیریت کشوری املاک  دراستان زنجان نموده است ؛ باتوجه به اینکه
نفس امر وورود به  ثبت نوین  واستفاده از ابزار رایانه واینترنت
(IT)
در امور ثبتی واملاک بسیار قابل تقدیر است وبه نظر بورکراسی اداری واطاله
وقت شهروندان را کاهش داده و
موجبات رضایت مندی شهروندان و کاهش هزینه ها را به دنبال داشته باشد ؛
اما در عمل این سامانه آن خواسته ها را بر آورده نکرده بلکه بر میزان
مشکلات قبلی  نیز  افزوده است
ازجمله این ایرادات
1- پس از ثبت اطلاعات هیچگونه شماره پیگیری نشان نمیدهد وارباب رجوع و
دفتر خانه را درپیگیری آن دچار سردرگمی مینماید
2- قید آخرین پلاک ثبتی فرعی بایستی ازقید  پلاکهای مفروزی فرعی  خودداری
گردد وعدم آیکون  محل درج پلاکهای مفروزی
3-عدم وجود حافظه جهت استفاده در استعلامهای بعدی که بخاطر یک اشتباه
جزیی بایستی مجدد مشخصات شخص مالک وملک مورد استعلام را مجدد وارد نمود
چه بسا در زمان تجدید استعلام باز کاربر دچار اشتباه گردد
4- سرعت پایین اینترنت و زمان طولانی ویرایش جهت ملاحظه محتویات استعلام
که باعث سردرگمی وکلافه شده کاربر وارباب رجوع را درپی دارد
5 - از همه ممتر با عنایت به منویات سازمان در ثبت نوین قراربوده وهست که
دیگر مراجعه  مستقیم به اداره  ثبت نباشد  و جواب هم از طریق همان سامانه
صورت گیرد  اما دریغ که علاوه بر سیستم رایانه ایی و ورود اطلاعات
درسامانه مدیریت کشوری املاک  بایستی همان شیوه سنتی را  ادامه دهیم
یعنی استعلام ثبتی وکپی سند مالکیت و اکنون کپی کارت ملی را نیز اضافه
نموده اند  که بایستی به ثبت مربوطه ارسال نمائیم ( اگر سامانه
الکترونیکی مدنظر است و قراراست از این طریق اقدام شود چرا در موازات آن
سیستم سنتی را نیز بر دفاتر تحمیل نمایند!؟)
و علاوه بر آن جواب را نیز به همان شیوه سابق بایستی نماینده دفتر خانه
در آنجا حضور  داشته باشد و پس از پیگیری های فراوان وچندین روز تلاش
جواب از دست کارکنان ثبت تحویل بگیرد . البته در این امر کارکنان شریف
ثبت مقصر نیستند و مشکل سامانه سازمان است
لذااز همکاران محترم سردفتر استدعا دارد هرگونه ایرادات و مشکلات ومسائل
سامانه مذکور ونیز هرگونه اطلاعات راجع به مسئله  واینکه آیا در استانهای
دیگر راه اندازی شده است یاخیر؟ سایر همکاران خصوصا  همکاران سردفتر
استان زنجان را بهرمند سازند   . باتشکر  سعید نصیری سردفتر 30زنجان