.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

کارت آزمون دفتریاری از امروز تا 7/10/90

تاریخ برگزاری آزمون و صدور کارت ورودبه جلسه :
این آزمون در روزپنجشنبه مورخ8/10/1390 راس ساعت 13 برگزارخواهد شد ومحل برگــزاری آزمون منحصراً در تهران می باشد که آدرس حوزه های برگـزاری آزمون طی اطلاعیه های آتی اعلام خواهدشد.
صدور کارت ورود به جلسه آزمون به صورت اینترنتی خواهد بود لذا داوطلبین می توانند ازتاریخ5/10/1390 لغایت 7/10/1390 با مراجعه به سایت از طریق کد رهگیری کارت خود را دریافت نمایند

 http://s6.iran-azmoon.ir/Home.aspx