.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

ظنز کارمندی

پنج آدمخوار به عنوان کارمند در یک اداره استخدام شدند
> هنگام مراسم خوشامدگویی رئیس اداره گفت: "شما همه جزو تیم ما هستید. شما
> اینجا حقوق خوبی می گیرید و می توانید به غذاخوری شرکت رفته و هر مقدار
> غذا که دوست داشتید بخورید. بنابراین فکر خوردن کارکنان دیگر را از سر
> خود بیرون کنید."
>
> آدمخوارها قول دادند که با کارکنان اداره کاری نداشته باشند.
> چهار هفته بعد رئیس اداره به آنها سر زد و گفت: "می دانم که شما خیلی سخت
> کار می کنید. من از همه شما راضی هستم. امّا یکی از نظافت چی های ما
> ناپدید شده است. کسی از شما می داند که چه اتفاقی برای او افتاده است؟"
> آدمخوارها اظهار بی اطلاعی کردند.
> بعد از اینکه رئیس اداره رفت، رهبر آدمخوارها از بقیه پرسید: "کدوم یک از
> شما نادونا اون نظافت چی رو خورده؟"
> یکی از آدمخوارها با اکراه دستش را بالا برد.
> رهبر آدمخوارها گفت: "ای احمق! طی این چهار هفته ما مدیران، مسئولان و
> مدیران پروژه ها را خوردیم و هیچ کس چیزی نفهمید و حالا تو اون آقا را
> خوردی و رئیس متوجه شد؟!
> از این به بعد لطفاً افرادی را که کار می کنند نخورید