.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

اسناد ماشین

باتوجه به برخی شبهات موجود در خصوص نقل وا نتقال خودروها نکات زیر ازحیث تاکید وتذکر اعلام می شود:

1-به موجب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب8/12/89 نقل و انتقال هرنوع خودرو به موجب سند رسمی و منحصرا توسط دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور انجام می شود.

2-بنا به مستند قانونی فوق الذکر، دفاتر اسناد رسمی تنها مرجع قانونی وصلاحیتدار جهت تنظیم سند رسمی نقل وانتقال خودروها در سطح کشور می باشند.

3-هرنوع نقل و انتقال خودروها درخارج از دفاتر اسناد رسمی تحت هرعنوان، بدلیل عدم صلاحیت ذاتی راسا باطل و بلا اثر بوده و موجب انتقال مالکیت نخواهد شد.

4-راهنمائی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک فاقد صلاحیت ذاتی جهت انجام هرنوع نقل و انتقال خودروها میباشندو به موجب قسمت دوم ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال1389 وظایف آنها منحصرا بررسی اصالت وسیله نقلیه ، هویت مالک ، پرداخت جریمه ها و دیون معوق وتعویض پلاک به نام مالک جدید می باشد.

5-محدوده اختیارات وکیل درکلیه وکالت نامه های تنظیمی جهت تعویض پلاک خودروها درمراکز تعویض پلاک ، منحصرا ناظر به فک پلاک قبلی واخذ پلاک جدید به نام وکیل می باشد ولاغیر.

6-بنا به مراتب فوق استفاده و استناد به هرنوع سند نقل و انتقال خودروها درخارج از دفاتر اسناد رسمی بدلیل عدم صلاحیت ذاتی دیگر مراجع، مجاز نبوده و تنظیم سند باستناد این قبیل اسناد، تخلف انتظامی سردفتر متخلف خواهد بود.

7-نظربه مراتب مذکور همکاران در برخورد با این قبیل اسناد تنظیمی درخارج از دفاتر اسناد رسمی بایستی ضمن اجتناب از تنظیم سند انتقال بعدی، امتناع خود را وفق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی کتبا به متقاضیان تسلیم دارند.

8- تنظیم هرنوع وکالت تعویض پلاک در دفاتر اسناد رسمی منحصرا بایستی مستند به احراز مالکیت وسند رسمی انتقال باشد و استناد به شناسنامه مالکیت فاقد وجاهت قانونی و تخلف انتظامی محسوب است.

 

کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱:٠٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
Comments نظرات () لینک دائم