.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی برای مشمولان دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عم

سازمان امور مالیاتی برای مشمولان دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390 اطلاعیه مهم صادر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، سردفترانی که نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر قانونی برای عملکرد سال 1391 تا تاریخ 91/7/30 اقدام نکرده اند و یا در صورتی که تا 91/8/30 برای دریافت شماره اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام نکرده باشند، در صورتی که حداکثر تا تاریخ 91/9/15 نسبت به پلمپ دفاتر قانونی برای عملکرد سال 91 و همچنین ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی اقدام نمایند، با رعایت سایر شرایط دستورالعمل های مذکور برای عملکرد سال 1390 مشمول خوداظهاری و توافق حسب مورد خواهند بود.

همچنین دفتریارانی که تا 91/8/30 برای دریافت شماره اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام نکرده باشند،می توانند از فرصت استفاده کرده و تا 91/9/15 نسبت به ثبت نام در سامانه و دریافت کدرهگیری اقدام کنند که در این صورت با رعایت شرایط دستورالعمل های مذکور برای عملکرد سال 1390 مشمول خوداظهاری و توافق حسب مورد خواهند بود.