.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

عدم رعایت تقسیم اسناد مسکن مهر از سوی عده ای از همکاران

حسب اطلاع ،تعداد اندکی از همکاران بدون در نظر گرفتن موازین قانونی و اطلاعیه های قبلی جامعه بطور مستقیم اقدام به تنظیم اسناد مسکن مهر مینمایند لذا موکدا اعلام میگردد:نامه  مدیر فنی استانداری محترم که دستاویزی برای عده قلیلی از همکاران  قرار گرفته مستند تنظیم اسناد مسکن مهر نبوده و بر خلاف مصوبه کمیسیون تقسیم اسناد میباشد.  و جامعه سردفتران و دفتریاران استان که بموجب اختیارات تفویضی از طرف کمیسیون مسئول تقسیم اسناد مذبور میباشد ، حسب وظیفه و دفاع از حقوق همکارانی که با احترام به موازین قانونی از تنظیم اسناد مذکور خودداری نموده اند ، بناچار همکارانی را که بهر دلیل مصوبات کمیسیون و بخشنامه سازمان ثبت را رعایت نمینمایند ضمن بازرسی ،گزارش خواهد نمود. امید است کلیه عزیزان همکار  در رعایت چنین مواردی خود پیشقدم باشند تا بعدا جای گلایه ای باقی نماند.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۸:٥٠ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم