.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

هزینه کپی برابر اصل اوراق مربوط به ماده 57 آئین دادرسی مدنی

 قانون بودجه سال 1393  هزینه دولتی برابر اصل اوراق مربوط به ماده 57
قانون آئین دادرسی مدنی از 2000 ریال به 5000 ریال تغییر یافته است .

با توجه به اینکه مبلغ 2000 ریال سابق که  تعرفه دفاتر دادگاهها بوده
برابر بخشنامه ثبتی برای دفاتر اسناد رسمی نیز ملاک عمل عمل قرار گرفته و
طی سنوات قبل مورد عمل و اقدام دفاتر اسناد رسمی بوده است لذا افزایش مبلغ
مذکور از 2000 ریال به 5000 ریال نیز  طبیعتا برای دفاتر اسناد رسمی نیز
ملاک عمل و لازم الاتباع میباشد.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ٧:٠۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳
Comments نظرات () لینک دائم