.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

اعلام بهای فروش انواع خودرودرسال94و2015

1393/10/08 - اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید
داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و
43

در اجرای
مواد 42 و43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 ، بدینوسیله فایل حاوی
بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع
خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق
ثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح ذیل( جهت اجرا در سال
1394 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2015 میلادی برای خودروهای وارداتی)
قابل دسترسی می باشد.

سایت http://irnotary.blogfa.com/ منبع

اینجا را کلیک کنید