.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای


موضوع رأی: ابطال دامنه کاربرد و بند 1-5 دستورالعمل اجرایی شماره
24468/200/ص-1390/10/27
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه های شماره 146/259/ص-1393/2/3
مدیرکل امور مالیاتی شهر تهران و 9084/234/د-1393/3/21 مدیرکل دفتر خدمات
مودیان سازمان امور مالیاتی کشور

جهت مشاهده کامل به لینک زیر مراجعه کنید

http://tehran778.persianblog.ir/post/384/