.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

بازداشتی های 12/2

تاریخ بازداشتی ها ١٠/٢ میباشد جهت دانلود اینجا را کلیک کنید.

توجه بدلیل قطعی اینترنت در تبریز به مدت ٣ روز اکثر دفاتر موفق به برداشت بازداشتی ها از سایت اداره ثبت نشدنددر چنین مواقعی به نماینده جامعه کانون سردفتران دراداره ثبت قسمت بازداشتی ها(طبقه زیرزمین) تا ساعت ١٠ صبح مراجعه کنید.

بازداشتی های این سه روز از تاریخ ۶/٢الی ٩/٢ میباشد جهت دانلود اینجا راکلیک کنید.

نویسنده : سردفتر مهرداد عزبدفتری : ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم