.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

خبرجدید وفوری به کلیه واحدهای ثبت اسناد

جهت دانلود اینجا را کلیک کنید.

 متن بخشنامه

 پیرو بخشنامه شماره 20162/104مورخ 10/9/88جهت رفاه حال مراجعین به دفاتراسنادرسمی و استفاده سران دفاتر ازکارت اعتباری با هماهنگی های بعمل آمده با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره امور شعب استان آذربایجانشرقی طبق نامه شماره 119/807/88-25/9/88 (تصویرپیوست) سران دفاتراسنادرسمی می توانند از طریق شعب بانک ملی ایران نسبت به تهیه کارت اعتباری اقدام و در صورت نیاز مراجعین و همراه نداشتن کارت بانکی از انها استفاده نموده و درقبال پرداخت از کارت سران دفاتر عینا رسید مراجعین را تحویل ایشان نمایند ادارات ثبت طبق مقررات نسبت به ابلاغ موضوع و نظارت برحسن اجرای آن اقدام لازم بعمل آورند.

جهت دانلود از سایت دیگر (درآخر سایت )