.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

مالیات خودروهای سال 89

جهت دانلود اینجا را کلیک کنید

درصورت عدم دانلود از لینک پائین دانلودکنیدیا لینک روبرورا کلیک کنید ودرصفحه باز شده به آخر صفحه بروید(اینجا)

http://www.intamedia.ir/laws/Download/Khodro89.exe