.

این وبلاگ فقط جهت کمک به همکاران اطلاع رسانی میباشد وجنبه تبلیغاتی ندارد.

.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای

موضوع رأی: ابطال دامنه کاربرد و بند 1-5 دستورالعمل اجرایی شماره24468/200/ص-1390/10/27رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه های شماره 146/259/ص-1393/2/3مدیرکل ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 61 بازدید
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
4 پست
تیر 94
3 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
4 پست
بهمن 93
4 پست
دی 93
3 پست
آذر 93
1 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
9 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
4 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
2 پست
تیر 92
5 پست
خرداد 92
37 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
5 پست
دی 91
6 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
5 پست
مرداد 91
7 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
6 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
14 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
8 پست
شهریور 90
5 پست
مرداد 90
9 پست
تیر 90
9 پست
خرداد 90
8 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
6 پست
دی 89
12 پست
آذر 89
12 پست
آبان 89
14 پست
مهر 89
8 پست
شهریور 89
7 پست
مرداد 89
8 پست
تیر 89
23 پست
خرداد 89
15 پست
اسفند 88
5 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
5 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
12 پست
اسفند 87
25 پست
بهمن 87
1 پست
اخبار
232 پست
اطلاعیه
186 پست
بخشنامه
128 پست
اصلاعیه
21 پست
بازداشتی
77 پست
pos
8 پست
pdf
2 پست