.

نحوه تقسیم اسناد مسکن مهر در نامه ارسالی به مدیرکل محترم ثبت استان

 

پیرو تماسهای مکرر همکاران در مورد نحوه تقسیم اسناد مسکن مهر بشرح مندرج در  نامه ارسالی به مدیر کل محترم ثبت استان ، به استحضار کلیه همکاران محترم میرساند بر اساس توافق با اداره کل محترم ثبت استان اولویت های اعلامی در نامه مذکور بر مبنای کل حق التحریر دفاتر شهرستان تبریز در سال 91 میباشد و به ترتیب دفاتری که حداقل حق التحریر را در سال 91 داشتند در اولویت قرار گرفته اند . بدیهی است در نوبت های بعدی دفاتر سری دوم اعلام خواهد شد.

 

/ 0 نظر / 32 بازدید