.

اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

جهت مشاهده لینک زیر را کلیک کنید

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=5225

منبع روزنامه رسمی

چاپ :http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=5225

/ 1 نظر / 101 بازدید
پیرمحمدی

دو پیشنهاد، دو ضرورت: ( 1 - ضرورت ایجاد بانک اطلاعات اتومبیل. 2 - تعطیلی روزهای پنج شنبه برای دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور.) http://35qom.persianblog.ir/post/278/