.

متن نامه ارسالی جامعه به مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان

 

جناب آقای کاظم به پائی

مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی

 سلام علیکم ، احتراماً در اجرای مصوبه کمسیون محترم تقسیم اسناد شهرستان تبریز که بموجب آن ارجاع اسناد مربوط به مسکن مهر به این جامعه محول گردیده ، جهت تسریع در امور صاحبان مسکن و رعایت قوانین ، اسناد مذکور به ترتیب اولویت از طرف جامعه به دفاتر واجد شرایط مشروحه ذیل ارجاع خواهدگردید لذا مستدعی است در جهت اجرای مصوبه کمسیون مذکور و همچنین برخورد قانونی با همکارانی که خلاف مصوبه کمسیون اقدام می نمائید دستور به اقدام مقتضی معمول فرمائید.

دفاتر واجد شرایط به ترتیب اولویت عبارتند از :

227 – 226 – 213 – 122 – 199 – 209 – 220 – 244 – 240 – 207 – 19 – 91 – 197 – 228 – 11 – 262 – 257 – 126 – 194 – 207 – 46 – 225 – 9 – 53 – 256 – 229 – 255 – 198 – 232 – 208 – 263 – 59 – 175 – 238 – 261 – 231 – 249 – 155 – 180 – 204 .

 

/ 0 نظر / 50 بازدید