.

احتمال ورود ویروس از طریق سیستم ثبت الکترونیک اسناد (اوراق ثبتی)

 

گزارشهای رسیده از همکاران استان حاکیست هنگام انجام امور مربوط به ثبت اوراق مصرفی و دریافت اوراق جدید از سیستم ثبت الکترونیک اسناد ویروسهایی تلاش در ورود به کامپیوتر کاربر را دارند با توجه به اینکه کامپیوتر برخی دفاتر به ویروسی آلوده شده است که هدف آن تخریب فایلهای مربوط به دفاتر اسناد رسمی است و در این خصوص توصیه هائی جهت گرفتن فایل پشتیبانی روزانه (backup) ، از سوی کانون و شرکتهای خدمات دهنده به دفاتر داده شده است لذا احتمال میرود منبع این آلودگی سیستم ثبت الکترونیک اسناد باشد ازاینرو توصیه میشود:

 اولا : نسبت به تهیه فایل پشتیبانی بر روی DVD روزانه یا در فواصل زمانی نزدیک زمانی اقدام فرمائید.

ثانیا : باتوجه به اینکه نرم افزار ضد ویروس NOD32 ویروس مذکور را شناسایی و نابود میکند از ویروس کش بروز رسانی شده مذکور استفاده فرمائید.

ثالثا : حد المقدور برای انجام امور مربوط به اوراق از کامپیوتری غیر از کامپیوتر server  دفترخانه استفاده فرمائید.

در آخر از مسئولین محترم انفورماتیک سازمان نیزانتظار دارد نسبت به رسیدگی به موضوع و اعلام نظر در اینخصوص در اسرع وقت اقدام نمایند.

/ 0 نظر / 26 بازدید