.

توافق نامه مالیاتی لغو شد(برای سردفتران)

طبق اعلام اداره امور مالیاتی، امسال توافق نامه مالیاتی مشمولین بند الف و

*ب* ماده 95 قانون مالیات های مستقیم بعمل نخواهد آمد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران : مذاکرات انجام
شده با سازمان امور مالیاتی در خصوص خود اظهاری و بهره مندی از ماده 158
قانون مالیات های مستقیم در مورد دفاتر اسناد رسمی برای عملکرد سال 93 به
نتیجه نخواهد رسید.

لازم است کلیه *سران دفاتر اسناد رسمی* نسبت به تنظیم و تسلیم اظهار نامه
مالیاتی الکترونیکی عملکرد سال 93 متکی به دفاتر درآمد و هزینه، حداکثر تا پایان تیر ماه

سال جاری اقدام نمایند.

 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل رای دیوان عدالت اداری از تنظیم *تفاهم
نامه* با مشمولین بند الف و *ب* ماده 95 قانون مالیات های مستقیم *معذور* است.
در خصوص مالیات مشاغل *دفتریاران* ادامه مطلب را مطالعه کنید
و اما در خصوص *دفتریاران*:
به دنبال امضای تفاهم نامه مالیاتی اتاق اصناف با سازمان امور مالیاتی
کشور، میزان افزایش مالیات بابت خوداظهاری عملکرد سال 93 صاحبان مشاغل بند
(*ج*) قانون مالیات های مستقیم بین 8 تا 18 درصد تعیین شد.

بعد از سه جلسه پی در پی و تعامل موثر فیمابین مسئولان اتاق اصناف کشور و
سازمان امور مالیاتی، بالاخره دستورالعمل تفاهم مالیاتی بابت خوداظهاری
عملکرد سال 93 ، امروز به امضای نمایندگان طرفین رسید.

بر این اساس، مقرر شد صاحبان مشاغل بند (*ج*) ماده 95 قانون مالیات های
مستقیم *بر مبنای مالیات عملکرد سال 92*، تا مبلغ یک میلیون تومان، 8 درصد
رشد، مازاد بر یک میلیون تومان تا سقف سه میلیون تومان، 12 درصد رشد و از
سه میلیون تومان به بالا، 18 درصد رشد را در اظهارنامه خود لحاظ نمایند.

 گفتنی است این تفاهم نامه شامل مودیان موضوع بند (*ج*) ماده 95 قانون
مالیات های مستقیم می شود و امسال به دلیل رای دیوان عدالت اداری ، تفاهم
موضوع ماده 158 قانون مالیات های مستقیم *با مشاغل موضوع بندهای (الف) و
(ب) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم صورت نمی گیرد.*

بدیهی است این دسته از مودیان محترم مالیاتی بایستی براساس مقررات و واقعیت
های فعالیت اقتصادی خود نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی بابت عملکرد سال
93 به صورت الکترونیکی اقدام نمایند.

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران <http://www.notary.ir>

http://tehran778.persianblog.ir/post/383/

/ 2 نظر / 41 بازدید
ناهیده محمد نژاد

با نهایت تقدیر و تشکر از استاد عالی

ناهیده محمد نژاد. دفتر یار دفتر خانه 5 سهند

با نهایت تقدیر و تشکر از استاد عالیقدر