.

سلام کانون

هرچند  دفاتر اسناد رسمی استان، دهها سال است که تحت خیمه  خانواده ای بنام ،   جامعه  سردفتران و دفتریاران  آذربایجان شرقی   متشکل شده اند و این خانواده چنان  ریشه دار شده است که حوادث گوناگون نتوانسته است خللی در موجودیت آن  ایجاد نماید  وبه همت و حمیت سردفتران و دفتریاران این خطه  ، باگذر زمان بر تاثیر گذاری  آن  افزوده شده است  ، ولی اینک زمانی دیگر فرا رسیده است.

اسفند ماه 92 بهار و آغازی دیگر بر جامعه سردفتری استان و 16 اسفند  روزی بیاد ماندنی برای خانواده بزرگ دفاتراسناد رسمی استان خواهد بود .در این روز بدست تک تک  سردفتران و دفتریاران استان از  کتاب جامعه سردفتری  ، ورقی دیگر رقم خواهد خورد  و  اولین کانون سردفتران و دفتریاران در این استان  پایه ریزی خواهد شد   که این کانون در  واقع تاسیس اولین  کانون سردفتری در شمالغرب کشور  نیز محسوب می گردد.

در فرهنگ   ما آغاز  با سلام است  وسلام به معنی آغاز  ،  آغازی خوش ، زیبا ، مستدام و بنام خدا ،چون سلام نام خداست  ، پس در 16 اسفند 92   با آرای خود سلامی بلند بر   ،     کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی     خواهیم کرد ، سلامی به بلندای همت سردفتران و دفتریاران ، سلامی که صدای آن در جای جای ایران طنین انداز شود

/ 0 نظر / 31 بازدید