.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به تسنیم خبر داد:استقبال از ثبت قرارداد اجاره مس

دشتی‌اردکانی یادآور شد: طبق قانون ماده 22 قانون ثبت دولت کسی را مالک می‌داند که در دفتر املاک- که در سازمان ثبت است- ثبت شده باشد. با توجه به سامانه‌هایی که در اختیار داریم به راحتی آخرین مالک قابل ردیابی است، اما کد رهگیری این کار را نمی‌کند. کد رهگیری فقط یک بانک اطلاعاتی است و بسرئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر این‌که در حال حاضر اکثر پرونده های حوزه املاک مطرح در محاکم دادگستری ناشی از قراردادهای عادی در بنگاه‌های املاک است، گفت:‌ دیده شده که برخی وجود کد رهگیری و هولوگرام را به عنوان یک برتری برای سند عادی اعلام می کنند، اما باید به مردم اطلاع رسانی کرد که اعتبار سند، اعم از عادی یا رسمی را قانون معین می کند، نه ابعاد و شکل و شمایل آن.دشتی اردکانی با اشاره به این‌که  تنظیم اسناد اجاره در دفاتر اسنادرسمی، موضوع جدیدی نیست، خاطرنشان کرد:‌ موانعی بر سر راه بوده است که اکنون آخرین مانع هم برطرف شده است و بعد از ابلاغ بخشنامه 4 اردیبهشت امسال، مردم می توانند با استفاده از مزایای متعدد تنظیم و ثبت آسان و مطمئن اسناد رسمی اجاره در دفاتر اسناد رسمی نسبت به اجاره املاک خود اقدام کنند.وی با تاکید بر این‌که با تنظیم اسنادرسمی اجاره در دفاتر اسنادرسمی، مراجعات مردم به دادگستری ها منتفی می‌شود، گفت:‌ بر اساس اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد، همه این موارد از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک انجام می شود و قابل پیگیری است. از سوی دیگر حاکمیت اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد را تضمین می کند و این مزایای قانونی فقط در ازای هزینه اندک ارائه می‌شود.

/ 0 نظر / 27 بازدید