.

توافق جامعه با سرپرستی بانک سینا جهت اعطای اعتبارات اختصاصی به همکاران سردفتر و

 

پیرو هماهنگی های قبلی جلسه اختصاصی هیئت مدیره جامعه با سرپرست محترم بانک سینا در استان جناب آقای بالائی و معاونت اعتبارات و مسول امور حقوقی بانک سینا آقایان حیدری و حمامی روز چهارشنبه مورخ 1/3/92 ساعت 5/5 در محل جامعه برگزار گردید. در این جلسه پیرامون خدماتی که بانک سینا اختصاصا به همکاران سردفتر و دفتریار در سطح استان میتواند ارائه دهد ، بحث و بررسی بعمل آمده و توافق گردید تا بانک سینا به همکاران سردفتر و دفتریار تسهیلاتی در قالب تجهیز دفاتر - خرید محل دفترخانه و تعمیرات محل دفترخانه اعتباراتی تا سقف 1000000000 (یک میلیارد ریال) بدون وثیقه ملکی با معرفی 2 نفر ضامن و  با معرفی جامعه سردفتران و دفتریاران استان اختصاص دهد . مقرر گردید این مورد و سایر خدماتی که بانک سینا به همکاران ارائه خواهد نمود بموجب تفاهم نامه ای تنظیم و با امضای طرفین اجرائی گردد

 

/ 0 نظر / 22 بازدید