.

ارائه پیشنهاد از طرف همکاران نسبت اصلاح آئین نامه بیمه و بازنشستگی

نظر به توافق حاصله در همایش اصفهان نسبت به تدوین و اصلاح آئین نامه بیمه و بازنشستگی همکاران در همایش آتی استان قزوین ، از کلیه همکاران درخواست میشود هرگونه طرح و پیشنهاد خود را در رابطه با اصلاح آئین نامه بیمه و بازنشستگی قانون دفاتر اسناد رسمی حداکثر تا تاریخ 20/3/92 به هیئت مدیره جامعه اعلام یا ارسال فرمایند .

/ 0 نظر / 24 بازدید