.

مجلس اربعین درگذشت مرحومه الحاجیه عربیه

 

به مناسبت اربعین درگذشت مرحومه الحاجیه عربیه مادر ارجمند دوست و همکار عزیزمان جناب آقای غلامعلی عربی نژاد سردفتر دفترخانه 4 تبریز مجلس بزرگداشتی روز پنجشنبه مورخ 9/3/92 از ساعت 3/6 الی 30/8 عصر در مسجد بادکوبه ای واقع در خیابان ملل متحد تبریز - بهار شرقی - سرویجویه برگزار خواهد شد . شرکت عموم همکاران موجب شادی روح آنمرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

شادی روح آنمرحومه و صبر و بردباری برای بازماندگان خصوصا همکار عزیزمان را از درگاه ایزد متعال خواهانیم.

 

/ 0 نظر / 28 بازدید