.

اظهارمالیاتی سال 93

با اجازه از دفتریار محترم دفترخانه 778 تهران جناب آقای صادقیان

http://tehran778.persianblog.ir/post/279/

/ 1 نظر / 34 بازدید
مهدی سجادی فر

سلام همکار فرهیخته. با توجه به قطعی سه روزه دستگاه پوز نامیمون ملی که عدم کفایت و نالایقی مسولین شرکت سامان را بیش از پیش بر همگان آشکار کرد و با توجه به اینکه در پی بروز این فاجعه حقیقتا کارد به استخوان رسیده و این امر خارج از تحمل خانواده بزرگ دفتر اسناد رسمی است امیدواریم هر چه سریعتر در این حوزه اقدامات موثری صورت گیرد و کار به کاردان سپرده شده و به این غائله خاتمه داده شود.ضمنا مستدعی است جنابتان نیز با قلم شیوای خود به این مساله بپردازید تا مورد استفاده همکاران واقع گردد جرا که در حال حاضر بحث دستگاه پوز ملی و پرداخت الکترونیکی به مهمترین دغدغه دفاتر اسناد رسمی تبدیل شده است.