.

نتیجه انتخابات هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجانشرقی

ضمنا چنانچه کسانی نسبت به نتیجه آرا معترض باشند ظرف مدت یک هفته میتوانند به هیات نظارت اعلام نمایند:

الف – سردفتران :

نام خانوادگی نام شماره دفتر حوزه ثبتی تعداد رای  رتبه 
شافعی  جواد 59 تبریز  165 1
ادیب  محمدرضا 1 تبریز 100 2
مشهدی  مرتضی  46 تبریز  87 3
فتوت زاده  جمشید  260 تبریز 82 4
عربی نژاد  غلامعلی  4 تبریز  80 5
سیدباقری  سید حسن 68 مرند 78 6
طاهری بناب علیرضا 60 سردرود 70 7
جبارزاده  محمدعلی  242 تبریز 69 8
شکرزاده  شهریار 232 تبریز  65 9
حسن زاده  محمود 110 تبریز 59 10
عبدی  علی  92 تبریز 50 11
پیروزیان  علی 229 تبریز 50 12
آرش راد ابراهیم  3 تبریز 46 13
مهدی زاده  فرهاد 49 تبریز 43 14
نیک آئین حسین  22 تبریز 40 15

ب- دفتریاران :

نام خانوادگی نام شماره دفتر حوزه ثبتی تعداد رای  رتبه
ناصری آذر سیروس  64 تبریز 47 1
اکبری بهروز 2 تبریز 36 2
اشرفی  محمد 44 تبریز  33 3
پوراسماعیل غلامرضا 60 سردرود 29 4
آذری دهخوارقانی  کریم  91 تبریز 24 5
حاج غریبی  داود 88 تبریز  23 6
صدیق خیاطی عبدالرحیم پور یحیی 4 تبریز  23 6
سیدرضا حسینی لر 46 تبریز 21 7
معین نمین  هوشنگ  62 تبریز 17 8
خداویردی زاده حمیده 86 خسروشاه 15 9
مهدوی نیا  امیرصمد 87 ایلخچی  15 9
ولیزاده  اسماعیل  35 تبریز 13 10
وندامن حجت 99 تبریز 12 11
حکیمی  محسن 56 تبریز 11 12
یارا امیر عباس 58 سراب  8 13
فرجی  جواد 25 هادیشهر  6 14
فلاحی اسرافیل 38 میانه 6 14
مقامی دیزجیکان جعفر 81 مرند 4 15

/ 0 نظر / 36 بازدید