.

نظریه مشورتی کمیسیون حقوقی جامعه در مورد اخذ حق التحریر از اسناد قطعی غیرمنقول

پیرو تماسهای مکرر همکاران از سطح استان و سایر استانها در مورد نظر کمیسیون حقوقی این جامعه نسبت به اخذ حق التحریر بر مبنای ارزش واقعی مندرج در اسناد قطعی غیرمنقول ، همانگونه که قبلا نیز نظریه مشورتی کمیسیون حقوقی جامعه اعلام گردیده مجددا به اطلاع همکاران محترم میرساند با ابطال آئین نامه 1317 و به تبع آن ابطال تبصره الحاقی به ماده 58  ( به استناد قاعده  الفرع تابع للاصل ) که اخیرا نیز به تائید دیوان محترم عدالت اداری رسیده ،تنها مستند عدم اخذ حق التحریر املاک بر مبنای ارزش واقعی مندرج در سند نیز اعتبار خود را از دست داده و لذا حاکمیت اصل کلی "اخذ حق التحریر بر مبنای مبلغ مندرج در سند" در اسناد قطعی غیر منقول نیز همانند سایر اسناد ،جاری گردیده و با توجه به قوانین و بخشنامه های جاری مانعی برای  اخذ حق التحریر اسناد قطعی غیرمنقول بر اساس ارزش واقعی مندرج در سند وجود ندارد.

/ 0 نظر / 22 بازدید