.

لزوم ثبت صورتجلسه تحویل و تحول رفت و برگشت پس از صدور ابلاغ مرخصی و کفالت

ثبت صورتجلسه تحویل و تحول رفت و برگشت پس از صدور ابلاغ مرخصی و کفالت در سیستم جامع اطلاعات سردفتران و دفتریاران الزامی است.

  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، باتوجه به راه اندازی سیستم جامع اطلاعات سردفتران و دفتریاران و نظر به لزوم ثبت صورتجلسه تحویل و تحول رفت و برگشت پس از صدور ابلاغ مرخصی و کفالت در این سیستم، یک نمونه از فرم تنظیمی مصوب اداره کل ثبت اسناد و املاک استان جهت اطلاع سردفتران و دفترایارن به کانون ارسال شده است.

 در بخشنامه اداره کل ثبت استان تهران تاکید شده است: کلیه دفاتر اسنادرسمی حوزه ثبتی تهران از این پس صورتجلسه مزبور مطابق نمونه فرم و به صورت مجزا یکبار در رفت(تحویل به کفیل) و یکبار در برگشت (تحویل از کفیل) و به ضمیمه نامه دفتر اسنادرسمی را به اداره کل ثبت تهران ارسال کنند.

 متن این بخشنامه و فرم تنظیمی مصوب اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در قسمت اطلاعیه های مدیرسیستم در پرتال کانون قرار گرفت.

/ 0 نظر / 113 بازدید