.

نوجه توجه همکاران گرامی توجه توجه

پیرو ارسال تصویر نامه شماره 36776/92 مورخ 92/2/14 اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر همکاری دفاتر اسناد رسمی با مامورین بانک مرکزی درتهیه آمار های لازم که از جانب کانون به صندوق پستی همکاران ارسال گردیده بود ، تذکر زیر از قلم افتاده بود که بدین وسیله ضمن پوزش ازهمکاران گرامی ، جهت پیوست به نامه فوق عنوان می شود :
" قابل توجه همکاران خواهد بود که این موضوع و همکاری گفته شده ، نیازمند هماهنگی قبلی دفاتر باادارات کل ثبت استانها خواهد بود و بدون اخذ مجوز و هماهنگی گفته شده ، ازارائه هرگونه آمار واطلاعات خودداری نموده ، درصورت لزوم نماینده بانک مرکزی را به اداره کل ثبت استان هدایت فرمایند" .

/ 0 نظر / 22 بازدید